обадете ни се:
0878 326 724
0878 FANSBG

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТИ

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ“

Използвани дефиниции: 

„ФЕНС.БГ“ ООД – „ФЕНС.БГ“ ООД е дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 204053835, със седалище и адрес на управление гр. София, район Витоша, ул. „Димитър Хаджикоцев“ №1.

„УЕБСАЙТ“ - всяка интернет страница, публикувана на домейна http://www.fans.bg/, както и на каквито и да било поддомейни на последния. Уебсайтът е собственост и се управлява от „ФЕНС.БГ“ ООД.

„ПОЛЗВАТЕЛ“ – всяко физическо лице, което използва Уебсайта по какъвто и да е начин, включително, но не само като го разглежда, прави поръчки през него, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез него. 

„БИСКВИТКИ“ – малки текстови файлове, които се съхраняват в браузъра на Ползвателя, предназначени за използване от уеб страници. Тези данни позволяват да се идентифицира устройството на Ползвателя и правилното поведение на дадена уеб страница, съобразено с неговите индивидуални предпочитания. 

Чл. 1. Настоящата Политика регламентира използването на Бисквитки от Уебсайта и „ФЕНС.БГ“ ООД. „ФЕНС.БГ“ ООД използва Бисквитки, за да улесни използването на Уебсайта и услугите от страна на Ползвателя.

Чл. 2. Бисквитката е малък текстови файл, съдържащ поредица от знаци, който се изпраща до компютъра или мобилното устройство на Ползвателя, когато той/тя използва Уебсайта. Информацията, която се събира чрез Бисквитки, предоставя възможност за персонализиране на услугите и съдържанието, предлагани на Уебсайта в съответствие с индивидуалните нужди и предпочитания на Ползвателя. Това подпомага за изготвянето на обща статистика относно използването на Уебсайта от страна на Ползвателя. Благодарение на „бисквитката“ браузърът на Ползвателя може да бъде разпознат от интернет страницата на „ФЕНС.БГ“ ООД. Бисквитките позволяват на Уебсайта да запаметява действията и предпочитанията на Ползвателя (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки) за определен период от време, за да не се налага Ползвателят да ги въвежда при всяко посещение на Уебсайта или преминавате от една страница към друга.

Чл. 3. При посещаване на Уебсайта, Ползвателят получава съобщение под формата на малък прозорец в долната част на екрана на устройството си, с който Ползвателят е уведомен, че Уебсайтът използва Бисквитки и му се предоставя връзка към Политиката за използване на бисквитки, която съдържа подробна информация за Бисквитките и как те могат да бъдат контролирани.  Посещавайки Уебсайта и продължавайки да използва услугите на Уебсайта, Ползвателят приема използването на Бисквитки.

Чл. 4. Ползвателят може да ограничи опцията на браузъра, позволяваща запазването на Бисквитки, като това не възпрепятства използването на Уебсайта, но би могло да предизвика известни затруднения и забавяне при работата му.

Чл. 5. Свързаната с Бисквитките информация не се използва за установяване на самоличността на Ползвателя, а образците с данни са изцяло под контрола на „ФЕНС.БГ“ ООД. Бисквитките не се използват за цели, различни от посочените в тази Политика. 

Чл. 6. Целите, за които „ФЕНС.БГ“ ООД използва Бисквитки са адаптиране съдържанието на страниците на Уебсайта към конкретните предпочитания на Ползвателя и оптимизиране на използването на Уебсайта. Чрез Бисквитките се създава статистика относно поведението на Ползвателя, която цели подобряване структурата и съдържанието на Уебсайта.

Чл. 7. Бисквитките могат да бъдат контролирани и/или изтривани от Ползвателя по всяко време. Стандартният софтуер за сърфиране (браузър) по подразбиране позволява поставянето на Бисквитки. Тези настройки могат да бъдат променени по такъв начин, че да блокират автоматичното управление на Бисквитки в браузъра или браузърът да информира всеки път, когато бисквитка, бъде закачена на устройството на Ползвателя. Подробна информация за възможностите и как се използват Бисквитките е на разположение в настройките на съответния браузър.

Чл. 8. Ползвателят може да изтрие всички Бисквитки, които вече са запазени на съответния компютър или мобилно устройство, а може да настрои и повечето браузъри да блокират Бисквитките. Ограничаването на употребата на Бисквитките може да засегне някои от функционалностите, които Уебсайта предоставя на Ползвателя. Ограничаването може да доведе и до необходимост от ръчно настройване на някои параметри при всяко посещение на Уебсайта, като е възможно някои услуги и функции на Уебсайта да не работят. 

Чл. 9. „ФЕНС.БГ“ ООД използва временни и постоянни Бисквитки. Временните Бисквитки се изтриват от устройството на Ползвателя при приключване на съответната сесия за пазаруване. Постоянните Бисквитки се запазват на компютъра или мобилното устройство на Ползвателя, за да спомогнат за неговото идентифициране при следващо посещение.

Чл. 10. „ФЕНС.БГ“ ООД използва няколко типа Бисквитки:

1.  Необходими Бисквитки, които се използват за правилното функциониране на Уебсайта или за използване на отделна функция или услуга на Уебсайта от Ползвателя. Тяхното ограничаване би ограничило и възможността да се използват определени функции на Уебсайта.

2. Бисквитки, свързани с ефективността на Уебсайта – тези бисквитки се използват с цел анализиране как Ползвателите използват Уебсайта и с цел наблюдение представянето на съдържанието на Уебсайта. Това позволява на „ФЕНС.БГ“ ООД да предложи по-добро качество на услугите, като персонализира предлаганото съдържание и бързо идентифицира и отстранява различни проблеми. Тези Бисквитки позволяват да се проследи кои страници са най-популярни. Също така тези бисквитките биха могли да се използват, за представяне на статии или услуги, които биха били интересни за Ползвателя в зависимост от това как използва Уебсайта. Тези бисквитки не събират информация, която идентифицира отделния потребител. Тези бисквитки събират обобщена и анонимна информация за посещаваните страници и разгледаните реклами. Тяхното ограничаване би могло да доведе до понижаване нивото на обслужване и поддръжка на Уебсайта.

3. Функционалните Бисквитки позволяват запомняне на предпочитанията на Ползвателя като големината на шрифта, персонални настройки, потребителско име и др. Ограничаването им ще наложи въвеждането на тези данни от страна на Ползвателя при всяко посещение на Уебсайта. 

4. Рекламни бисквитки – „ФЕНС.БГ“ ООД и трети лица рекламодатели – партньори на „ФЕНС.БГ“ ООД могат да използват Бисквитки, за да показват на Ползвателите реклами, които са релевантни на техните интереси. Ползвателите могат да видят тези реклами на Уебсайта и на други сайтове, които посещават. При никакви обстоятелства „ФЕНС.БГ“ ООД не разкрива на рекламодателите информация, чрез която Ползвателите могат да бъдат идентифицирани.

Чл. 11. „ФЕНС.БГ“ ООД може да използва собствени Бисквитки или може да разреши на трети страни да използват на Уебсайта Бисквитки (Бисквитки на трети страни), които влизат в посочените по-горе категории. Тези бисквитки се използват с цел показването на реклами и съобщения или с цел анализ, статистика и наблюдение на активността на Ползвателите на Уебсайта. „ФЕНС.БГ“ ООД може да използва Бисквитки на трети страни, които да помогнат при проучване на пазара, следене на приходите, подобряване на функционалността на Уебсайта и наблюдение на спазването на правилата, условията и политиките на „ФЕНС.БГ“ ООД.

Чл. 12. Възможно е някои от страници или подсайтове на Уебсайта да използват допълнителни или различни Бисквитки от описаните по-горе. Ако това е така, информация за тях ще бъде предоставена на съответната страница с данни за Бисквитките. Възможно е да бъде поискано разрешение от Ползвателя за запазването на тези Бисквитки.

Чл. 13. Настоящата Политика влиза в сила за всички Ползватели на 10.08.2020 г.